• Dekgelden zijn excl. BTW, stamboekafdrachten, stalling en dierenartskosten.
  • De hengsten dekken alleen op het bedrijf via KI.
  • Stal Koetsiershoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
  • Merries verblijven en worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.
  • Merries worden door een gespecialiseerde dierenarts voor gynaecologie paard onderzocht. Deze gemaakte kosten worden via de dierenarts door een factuur naar de fokkers verstuurd.
  • Bij guste merrie het opvolgende jaar 50% reductie op een dekking.
  • Stalling merrie zonder veulen 2,50 euro per dag.
  • Merrie met veulen 3,50 per dag.
  • Na het dekken de merries gelieve binnen 2 dagen ophalen in het hoofdseizoen (Mei tot en met Juli).

Dekvoorwaarden

gallery/corsandro-6